ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 15,2014 −

แห่เทียนพรรษาประจำปี 2557

แห่เทียนพรรษาประจำปี 2557 ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา  วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2557  
− Jul 09,2014 −

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
− Jul 08,2014 −

ภาพบรรยากาศ วันรักน้อง ประจำปี 2557

ภาพบรรยากาศ วันรักน้อง ประจำปี 2557 
− Jul 08,2014 −

บรรยากาศการประกวด Freshy Boy & Girl ประจำปี 2557

 บรรยากาศการประกวด Freshy Boy & Girl ประจำปี 2557