WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Nov
  12

  บรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้น ณ. ลานลูกโลกหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  − read more −
 • − Nov 06,2019 −

  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

  − read more −