WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Jun
  10

  วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ.อาคาร BANGKOK THONBURI HALL ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด “BTU Family”  โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น  และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ในฐานะลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี          การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น  เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจ  ความผูกพัน  ความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา  และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการค้นหาความหมายของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยด้วย   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ยังได้เสริมสร้างความรู้  ความเช้าใจในประเด็นที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษาใหม่  เช่น  การสร้างความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุน  และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา  ระบบการลงทะเบียนและวัดผลการเรียน  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  การอำนวยความสะดวกด้านหอพักนักศึกษา  กิจการนักศึกษา  การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาสู่มืออาชีพ  การจัดการศึกษาทางไกล  เป็นต้น  เพื่อทำความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวด้านต่าง ๆ สู่รั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอย่างมีความสุข   ทั้งนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้เกียรติเป็นประธานปฐมนิเทศกลุ่มย่อยกับศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชนที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตามโครงการดาราศิลปินและสื่อมวลชน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาตามโครงการดังกล่าว ตลอดจนการวางแนวปฏิบัติ ด้านการส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ที่เป็นปะรโยชน์กับนักศึกษา ในโครงการดังกล่าว  การปฐมนิเทศดังกล่าวมี ศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชน ตามโครงการดาราศิลปินและสื่อมวลชน เข้าร่วม อาทิ คุณธัญญา เทพวงศ์ (แต้ว) นางงามลำพูนและรองชนะเลิศอันดับ2นางสาวเชียงใหม่ 2562 คุณพรชดา วราพชระ(มะเหมี่ยว) นักแสดงและนางแบบชาวไทย คุณอนุธิดา สาระธนะ (นินิว) มิสแกรนด์ระยอง 2023 คุณสรัลพร ธนินกุลนาถ (เปียโน) ดารานักแสดง  คุณณวีณัฐ  นรทรัพย์ปรีชา (มายด์) ดารานักแสดง เป็นต้น   นอกจากนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ยังได้เป็นประธานการปฐมนิเทศกลุ่มย่อยกับทีมนักกีฬาที่เป็นนักศึกษากองทุนนักกีฬา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมทั้งทีม ผู้ฝึกสอน กีฬาประเภทต่างๆ เพื่อมอบนโยบายด้านการส่งเสริมการกีฬา การพัฒนานักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯสู่มืออาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมด้านกองทุนสำหรับนักกีฬาอีกด้วย ทั้งนี้มีนักกีฬา ทีมชาติ ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ นายภูริพล  บุญสอน ( น้องบิว ) นักกีฬากรีฑา นางสาวจันจิรา พระสังคร ( น้องไข่มุก ) นักกีฬาเซปักตะกร้อ นางสาวลลินรัศฐ์ ไชยวรรณ ( น้องจิว ) นักกีฬาแบดมินตัน เป็นต้น รวมทั้งนักกีฬาอีกหลายชนิดกีฬาที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม อย่างคับคั่ง  ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  นักกีฬาทีมชาติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ศิลปินดารานักแสดงที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  นักศึกษารุ่นพี่ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจนนักศึกษาภาคสมทบ และนักศึกษาระบบการศึกษาทางไกล  รวมทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติพร้อมใจเข้าร่วมในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

  − read more −
 • − Jun 11,2024 −

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ “ปาร์ตี้หอพัก” ประจำปีการศึกษา 2567

  − read more −
 • − May 13,2024 −

  มกธ.กระชับความร่วมมือชุมชน “ดอนไก่ดี” ร่วมลงนามความร่วมมือเสริมความเข้มแข็งวิชาการ-วิชาชีพ

  − read more −

−Jun 14,2024−“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” นำผู้บริหาร มกธ.-สถาบันการศึกษาในเครือ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

−Jun 11,2024−“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. ร่วมงาน “Nice to meet you” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี-เอก คณะรัฐศาสตร์

−Jun 11,2024−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ “ปาร์ตี้หอพัก” ประจำปีการศึกษา 2567

−Jun 10,2024−“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. นำผู้บริหาร คณาจารย์ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่ “ครอบครัว BTU” อย่างอบอุ่นสุดประทับใจ

−Jun 04,2024−“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. ต้อนรับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2567 อย่างอบอุ่น

Read more