WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Nov
  21

          รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และครอบครัว  ได้ร่วมทำบุญถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนพระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง  ซึ่งเป็นสถานที่มงคลคู่บ้านคู่เมือง  เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านอธิการบดี  และวันสถาปนามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563           ในการนี้  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือได้ร่วมทำบุญในโอกาสดังกล่าวด้วย ณ ตำหนักสมเด็จวัดสระเกศฯ  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2563

  − read more −
 • − Nov 17,2020 −

  คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดงาน “Open House Open Mouth 2020” มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง

  − read more −
 • − Nov 18,2020 −

  ควันหลง! “BTU Unify Games 2020” ม.กรุงเทพธนบุรี สุดยิ่งใหญ่

  − read more −