WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Mar
  20

  รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานเปิดโครงการ “แรงบันดาลใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่” พร้อมให้กำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ คุณอิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์ และคุณประเวช แสวงสุข ร่วมพบปะทักทายและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนที่มีอายุ 8 – 12 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสมาสัมผัสเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลจากผู้ฝึกสอนมืออาชีพ เพื่อกระตุ้นการสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการเล่นกีฬาฟุตบอล และเสริมสร้างศักยภาพแก่เยาวชนทางด้านการกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศในอนาคต โครงการ “แรงบันดาลใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่” ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะและเทคนิครูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นฟุตบอล โดยมีอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน และโค้ชกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาร่วมฝึกทักษะเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำด้านกฎ กติกา มารยาทการเล่นกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ในการนี้ รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกทักษะเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลตามโครงการ “แรงบันดาลใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่” ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566

  − read more −
 • − Feb 28,2023 −

  โครงการ " ปลัดอำเภอ Academy " หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566

  − read more −
 • − Mar 06,2023 −

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดอบรม “เข้าใจ เข้าถึง” การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรใช้สื่อใหม่พัฒนาการศึกษา พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

  − read more −

−Mar 20,2023−มกธ.มุ่งส่งเสริมเยาวชนพัฒนาเทคนิคการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพ กับโครงการ “แรงบันดาลใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่”

−Mar 06,2023−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดอบรม “เข้าใจ เข้าถึง” การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรใช้สื่อใหม่พัฒนาการศึกษา พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

−Mar 06,2023−ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ.ให้กำลังใจนักศึกษาทางไกล สอบปลายภาค 2/2565 พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566

−Mar 01,2023−การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง"

−Feb 28,2023−โครงการ " ปลัดอำเภอ Academy " หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566

Read more