WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Oct
  07

  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พร้อมให้กำลังใจแก่นักศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ทันตแพทย์  โดยนักศึกษาทันตแพทย์ได้เข้าร่วมกิจการรมที่หลากหลาย  เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีทั้งภายในกลุ่ม  และระหว่างกลุ่ม  อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรมเต้นตามเพลง  พร้อมชมวิถีชีวิตของชุมชนด้วย  เป็นต้น  ณ โรงแรมเอเชียชะอำ  จ.เพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2563

  − read more −
 • − Oct 04,2020 −

  รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมวิจัยแบบ New Normal” ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  − read more −
 • − Sep 11,2020 −

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบแถบหมวก หมวกและดวงประทีป และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562

  − read more −

−Oct 22,2020−โครงการ "การพัฒนางานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา"

−Oct 21,2020−กําหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563

−Oct 07,2020−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษา-คณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

−Oct 04,2020−รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมวิจัยแบบ New Normal” ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

−Sep 11,2020−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบแถบหมวก หมวกและดวงประทีป และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562

Read more