WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Apr
  29

  มกธ. จับมือสำนักงานเขตทวีวัฒนา เปิดโครงการ "หมอฟันใจดี เพื่อชาวทวีวัฒนา"   เสริมทักษะการรักษาสุขภาพในช่องปากแก่ชุมชน          รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รศ.ทพ.ทองนารถ  คำใจ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  นายดิชา  คงศรี  ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา  ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ "หมอฟันใจดี เพื่อชาวทวีวัฒนา"  เพื่อให้บริการความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในช่องปากที่ถูกต้องกับประชาชนในชุมชน  รวมทั้งการปลูกฝังการป้องกัน  และการรักษาสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธีกับประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ             กิจกรรมดังกล่าว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) โดยคณะทันตแพทยศาสตร์  ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน  และเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในช่องปากที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนเขตทวีวัฒนาและใกล้เคียง  รวมถึงการให้บริการตรวจฟันให้กับประชาชนในเขตทวีวัฒนาด้วย  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ มีคลินิกทันตกรรมเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่ประชาชนทั่วไปด้วย             ในการนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง อว. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา  ได้ร่วมสาธิตการแปรงฟันโมเดลฟันตามหลักที่ถูกต้อง  โดยมีผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  ผู้นำชุมชนต่าง ๆ ในเขตทวีวัฒนา  และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้  รศ.ทพ.ทองนารถ  คำใจ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  ได้นำผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมห้องปฏิบัติการทันตกรรม  และความพร้อมของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565    โดยโครงการจะจัดงานแถลงข่าว ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนาในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.30-11.00 น. ณ บริเวณอาคารทันตแพทยศาสตร์ เงื่อนไข / วิธีเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันฟรี 1. เตรียมบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ที่มีข้อมูล อยู่อาศัยในเขตทวีวัฒนา เท่านั้น 2. โทรจองคิว 02-4315383 ถึง 4 3. เข้ารับการตรวจได้ที่ คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 ตึกคณะทันตแพทยศาสตร์ (ตึกใหม่) ระยะโครงการ ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 จำนวนจำกัด 1000 แรก เท่านั้น  

  − read more −
 • − Apr 11,2022 −

  มกธ. จับมือภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม พัฒนาชุมชนตลาดสามชุกร้อยปีด้วยศิลปะร่วมสมัย “Sam Chuk Street Art”

  − read more −
 • − Apr 18,2022 −

  นักกีฬาเปตองทีม มกธ. ครองถ้วยพระราชทาน “EGAT PETANQUE CHAMPIONSHIP” ครั้งที่ 1

  − read more −

−May 14,2022−อธิการบดี มกธ.มอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

−May 14,2022−ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกลุ่มวิชาการ สาขาชีววิทยา

−May 11,2022−เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

−May 03,2022−อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

−Apr 30,2022−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือสำนักงานเขตทวีวัฒนา เปิดโครงการ “หมอฟันใจดี เพื่อชาวทวีวัฒนา” เสริมทักษะการรักษาสุขภาพในช่องปากแก่ชุมชน

Read more