WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Feb
  23

           เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม  ประธานสมัชชามหาคณิสสรเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  พระเทพประสิทธิมนต์  เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร  ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  พระพรหมโมลี  กรรมการมหาเถรสมาคม  แม่กองบาลีสนามหลวง  เจ้าคณะภาค 5  ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  นพ.ภูริทัต  แสงทองพานิชกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  ร่วมประกอบพิธีเปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย  ศูนย์หัวใจและไต  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  สำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร  โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์เจิมเครื่อง CT SCAN    ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมเจริญชัยมงคลคาถาประกอบพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์หัวใจและไต  รพ.ราชพิพัฒน์    เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2567         ศูนย์รังสีวินิจฉัย  ศูนย์หัวใจและไตดังกล่าว  ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา  วิจัย  การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พัฒนาทักษะความชำนาญให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย  และพัฒนาความพร้อมแก่บุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์  และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน         นอกจากนี้  ศูนย์รังสีวินิจฉัย  ศูนย์หัวใจและไต  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  สามารถรองรับให้บริการผู้ป่วยครบวงจรตั้งแต่การวินิจฉัย  การรักษา  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  และการป้องกันโรคด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชียวชาญ  พร้อมทั้งเครื่องมือเทคโนโลยีที่นำสมัยสามารถดูแลรักษา  ฟื้นฟู  และป้องกันให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ  โรคไต  รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม  เพี่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  − read more −
 • − Feb 23,2024 −

  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร อธิการบดี มกธ. จับมือ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามMOU พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านแพทยศาสตร์

  − read more −
 • − Feb 12,2024 −

  “ศ.ดร.บังอร” มอบเงินอัดฉีดทัพนักกีฬา มกธ. 15.4 ล้านบาท พร้อมฉลองแชมป์ยิ่งใหญ่คว้าเจ้าเหรียญทอง 5 สมัยซ้อน “กีฬาปัญญาชน 49”

  − read more −

−Feb 23,2024−เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ - ศาสตราจารย์ ดร.บังอร – นพ.ภูริทัต ร่วมเปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไต รพ.ราชพิพัฒน์ มุ่งบริการผู้ป่วยครบวงจร และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

−Feb 23,2024−ศาสตราจารย์ ดร.บังอร อธิการบดี มกธ. จับมือ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามMOU พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านแพทยศาสตร์

−Feb 21,2024−คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดบริการทันตกรรม รักษาคลองรากฟันด้วยอันตราค่าบริการในราคาพิเศษ

−Feb 12,2024−“ศ.ดร.บังอร” มอบเงินอัดฉีดทัพนักกีฬา มกธ. 15.4 ล้านบาท พร้อมฉลองแชมป์ยิ่งใหญ่คว้าเจ้าเหรียญทอง 5 สมัยซ้อน “กีฬาปัญญาชน 49”

−Feb 02,2024−“ศ.ดร.บังอร” ร่วมให้กำลังใจเชียร์นักกีฬา มกธ.ติดขอบสนาม “นนทรีเกมส์” คว้าชัยยึดหัวตารางครองเหรียญทองต่อเนื่อง พร้อมมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึกแก่นักกีฬา

Read more