WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  May
  04

   ท่านตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  มอบเกียรติบัตรให้แก่ ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ด้านการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาและการกีฬาในงานสัมมนา  เรื่อง สรุปบทเรียน 4 ปีกับการปฏิรูปการศึกษา  โดยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ณ ห้องภาณุมาศ  ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

  − read more −
 • − Mar 16,2019 −

  กทม.จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุ

  − read more −
 • − May 17,2019 −

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ Shandong Yingcai University

  − read more −