WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Jan
  11

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) โดยคณะศึกษาศาสตร์  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง (Liaoning University)  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2564  ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  ซึ่งใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์”  โดยมี รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวเปิดการปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาจีนในกิจกรรมดังกล่าว  และ Professor Zhang Peng  ผู้แทนผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง  กล่าวทักทายและให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษาจีนด้วย             ในการนี้  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รศ.ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์  ผศ.ดร.กมลมาลย์  ไชยศิริธัญญา  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  รศ.ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  และอาจารย์ เมธาสิทธิ์  อัดดก  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาจีน  และกล่าวย้ำความพร้อมด้านมาตรฐานหลักสูตร  ความพร้อมของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลนักศึกษา  และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ เตรียมไว้สำหรับนักศึกษา  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาจีนทุกระดับด้วย  ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศดังกล่าวจัดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์ BTU Channel  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565

  − read more −
 • − Jan 17,2022 −

  วิลาสินี รัตนนัย (น้องน้ำตาล) “นางฟ้าฮอกกี้น้ำแข็ง” ทีมชาติไทย-นศ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปลื้มโครงการ“พาน้องกลับบ้าน” พร้อมเล่นกีฬา-การศึกษา เตรียมทำธุรกิจอนาคต

  − read more −
 • − Dec 24,2021 −

  อธิการบดี มกธ.เผยเคล็ดลับการบริหารด้วยหัวใจส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำ

  − read more −

−Jan 17,2022−วิลาสินี รัตนนัย (น้องน้ำตาล) “นางฟ้าฮอกกี้น้ำแข็ง” ทีมชาติไทย-นศ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปลื้มโครงการ“พาน้องกลับบ้าน” พร้อมเล่นกีฬา-การศึกษา เตรียมทำธุรกิจอนาคต

−Jan 12,2022−ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รับตรง รอบที่ 1)

−Jan 11,2022−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ปีการศึกษา 2564 ย้ำความพร้อมหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

−Jan 06,2022−ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลภาพยนต์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในเวทีการประกวดหนังสั้น

−Dec 24,2021−"จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้แห่งความรักสามัคคี เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9"

Read more