WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Jun
  15

  คณะศึกษาศาสตร์ บริการวิชาการให้วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจและวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ (สถาบันในเครือ) โครงการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สนุกในยุค New Normal ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  − read more −
 • − May 30,2021 −

  ม.กรุงเทพธนบุรี วางมาตรการรักษาความสะอาดเพิ่มความปลอดภัย พ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่ ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเข้มงวด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

  − read more −
 • − Jun 13,2021 −

  "อธิการจำเก่ง นักศึกษาเป็นหมื่นอธิการยังจำได้" ม.กรุงเทพธนบุรี จัด"ปฐมนิเทศออนไลน์"

  − read more −

−Jun 15,2021−คณะศึกษาศาสตร์ บริการวิชาการให้วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจและวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ (สถาบันในเครือ) โครงการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สนุกในยุค New Normal

−Jun 13,2021−"อธิการจำเก่ง นักศึกษาเป็นหมื่นอธิการยังจำได้" ม.กรุงเทพธนบุรี จัด"ปฐมนิเทศออนไลน์"

−Jun 09,2021−อาจารย์พยาบาลจิตอาสาตัวแทนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ไปปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลผู้รับบริการและฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

−May 30,2021−ม.กรุงเทพธนบุรี วางมาตรการรักษาความสะอาดเพิ่มความปลอดภัย พ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่ ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเข้มงวด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

−Apr 25,2021−อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี "ประกาศ ซัพพอร์ตนักศึกษาและผู้ปกครอง" ช่วยแบ่งเบาปัญหา ช่วงภาวะ วิกฤต เศรษฐกิจช่วงโควิด-19

Read more