WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Jul
  19

         วันที่ 18 กรกฎาคม 2567  ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.ณัชชา  ชัยรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  นำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักเรียนนักศึกษาไทยและต่างชาติ  ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้ง 16 คณะ และสถาบันการศึกษาในเครือ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในโอกาสวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2567  เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของไทยให้ยั่งยืนสืบไป       ในการนี้ ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล ได้ถวาย เครื่องไทยธรรม 30 ชุด เทียนพรรษาพร้อมตกแต่ง 1 คู่ หลอดไฟ หลอดกลม LED 300 หลอด ไม้กวาด 100 อัน น้ำยาทำความสะอาด 100 ขวด ปัจจัยถวายพระ 30 รูป  พร้อมสมทบเงินบริจาคร่วมกับผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักเรียน  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และสถาบันการศึกษาในเครือเป็นจำนวนเงิน  607,839.56 บาท  เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ไว้สำหรับทำนุบำรุงซ่อมแซมโบสถ์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร          อย่างไรก็ตาม  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้วางแนวนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประจำชาติของไทยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเรื่อยมาเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อให้บุคลากร  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  และสถาบันการศึกษาในเครือ  รวมทั้งประชาชนในชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญ  และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่งถือเป็นบทบาทตามพันธกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  อีกทั้งยังได้วางกรอบแนวทางการปฏิบัติให้คณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามดังกล่าวด้วย

  − read more −
 • − Jul 19,2024 −

  มกธ.จับมือ บก.น.7 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตสนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทย

  − read more −
 • − Jul 12,2024 −

  “รศ.ดร.ดวงฤทธิ์” เปิดเวทีเสวนาวิชาการ “เสน่ห์เยาวราช” โดยคณะรัฐศาสตร์ มกธ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศักยภาพการพัฒนาสังคม – การท่องเที่ยว

  − read more −