คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

“ อาจาร่ย์ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม ” ตรวจรายชื่อผู้จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน

− Apr 17,2014 −

หากนักศึกษาคนไหนยังไม่มีรายชื่อเป็นผู้จบการศึกษา ต้องรีบติดต่อฝ่ายทะเบียนโดยด่วน มิฉะนั้นจะต้องรับปริญญาในปีการศึกษาหน้า สามารถดูรายชื่อได้  ที่นี่ 

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: faculty/dept_article_news_view.php

Line Number: 41

Back
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: