ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Oct 01,2018 −

อ.กฤติญา กวีจารุกรณ์” รับรางวัลสาขา สื่อสารมวลชนดีเด่น “ราษฎร์บัณฑิต (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย)” ประจำปี 2561

อาจารย์กฤติญา  กวีจารุกรณ์  ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ BTU Channel  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเกียรติให้เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ รางวัล “ราษฎร์บัณฑิต (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย)” ประจำปี 2561 สาขา สื่อสารมวลชนดีเด่นจาก ท่านอำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรีในรัชกาลที่ 9  เพื่อยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลที่เป็นคนดี คนเก่งตามสาขาต่าง ๆ  เช่น  สาขานักแสดง ได้แก่ ชาย-ชาตโยดม หิรัญยฐิติ  บิ๊กเอ็ม-กฤตฤทธิ์ บุตรพรม  ธัญญาเรศ เองตระกูล เป็นต้น…
− Sep 30,2018 −

ซัมมิท แคปปิตอล ชวนร่วมประกวดออกแบบโลโก้โครงการ "กลับบ้านปลอดภัย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

ซัมมิท แคปปิตอล เปิดตัวโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ "กลับบ้านปลอดภัย" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย และใช้สติในการขับขี่ยานพาหนะ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เปิดรับผลงานออกแบบตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผู้สนใจเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดจาก www.summitcapital.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-107-2222…
− Sep 23,2018 −

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดโครงการ "First English Camp"

 สถาบันภาษาต่างประเทศ ม.กรุงเทพธนบุรี  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ "First English Camp" เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์  และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ  โดยมีคณาจารย์จากสถาบันภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศร่วมเป็นวิทยากร  พร้อมทั้งคณาจารย์  นักศึกษาจากสำนักกิจการนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวด้วย  ณ อาคาร International Building  เมื่อวันที่ 20 กันยายน…
− Sep 22,2018 −

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มเรียนวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เรียนทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.  คุณสมบัติผู้สมัครผู้ช่วยพยาบาล ​สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย (ม.6 กศน. ปวช. ปวส.) อายุ 18 - 40 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เป็นโรคติดต่อ สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เอกสารในการสมัคร ใบสมัครของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า รูปถ่ายสี หน้าตรง 1 นิ้ว…
− Sep 20,2018 −

คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี กับ นายกอบต.บางสมบูรณ์ ปชส.มหาวิทยาลัยกับชาวบ้าน  และ นศ. คณะนิเทศศาสตร์  ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน และได้นำมาจัดแสดงที่อาคาร cc อาเซียน