News

Bangkok Thonburi News

News

− Mar 30,2023 −

มกธ.จับมือศิลปินแห่งชาติ “ดร.กมล ทัศนาญชลี” เปิดโครงการ “ศิลปินในพำนัก” ร่วมกับนักศึกษาผู้บกพร่องทางการได้ยินโชว์ศิลปะจัดวางขนาดใหญ่บนอาคาร

มกธ.จับมือศิลปินแห่งชาติ “ดร.กมล  ทัศนาญชลี” เปิดโครงการ “ศิลปินในพำนัก” ร่วมกับนักศึกษาผู้บกพร่องทางการได้ยินโชว์ศิลปะจัดวางขนาดใหญ่บนอาคาร “หนังใหญ่กับโลกแห่งความเงียบ : แสง เงา และกาลเวลาแห่งธรรมชาติ” กระตุ้นศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ            ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการศิลปินในพำนัก (Artist in residence) ดร.กมล  ทัศนาญชลี …