News

Bangkok Thonburi News

News

− Jun 13,2021 −

"อธิการจำเก่ง นักศึกษาเป็นหมื่นอธิการยังจำได้" ม.กรุงเทพธนบุรี จัด"ปฐมนิเทศออนไลน์"

"อธิการจำเก่ง นักศึกษาเป็นหมื่นอธิการยังจำได้" ม.กรุงเทพธนบุรี จัด"ปฐมนิเทศออนไลน์" พร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. นี้         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564  โดยใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์” โดยมี รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวเปิดงานปฐมนิเทศ และทักทายนักศึกษาผ่านระบบ zoom มีจังหวะเหตุการณ์ท่านอธิการสังเกตเห็นนักศึกษาที่คุ้นหน้าคุ้นตาได้ทักทาย…