ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Mar 01,2023 −

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง"

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง" ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.45-16.00 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
− Feb 28,2023 −

โครงการ " ปลัดอำเภอ Academy " หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566

โครงการ " ปลัดอำเภอ Academy " หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (รับจำนวนจำกัด) วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.จัดการเรียนที่เข้มข้นเพื่อวางรากฐานทางความรู้ที่จะใช้สอบปลัดอำเภอ (วิชาเฉพาะ) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับคุณวุฒิ (รบ.) รัฐศาสตรบัณฑิต 2.จัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นการสอบภาค ก. ของ ก.พ. ให้ผ่าน…
− Feb 21,2023 −

ม.กรุงเทพธนบุรี MOU กับ OR เสริมสร้างอาชีพ นศ.ใน Café Amazon

          ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคุณสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” (OR) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คุณองอาจ ศรีพยัคฆ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจร้านอเมซอน ร่วมลงนามเป็นพยานในโอกาสดังกล่าวด้วย           การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับบริษัท…
− Feb 17,2023 −

มกธ.จัดประชุมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ พร้อมสถาบันการศึกษาในเครือ มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 1/2566

         ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานการประชุมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565โดยมี รศ.(พิเศษ).ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับมอบนโยบายการบริหารงานด้านการเรียนการสอน และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง…