ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Apr 29,2024 −

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ปีการศึกษา 2566

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในโอกาสนี้ด้วย นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบโล่เกียรติยศแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ…
− Apr 27,2024 −

JNVC ลงนามความร่วมมือ มุ่งพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมจัดตั้ง Luban-Mozi College (BYD), Thailand ภายใต้การสนับสนุนของ BYD COMPANY LIMITED ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ Jinan Vocational College (JNVC) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation ; MoC) เพื่อการส่งเสริม การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา โดย ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบหมายให้อาจารย์สมมาตร ทองคำ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือกับ Ms.Jiang Xueyan รองอธิการบดี Jinan Vocational College พร้อมด้วย อาจารย์วาสิตา พิชิตวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักกิจหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ Mr.Song…
− Apr 27,2024 −

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ “Beijing University” จับมือร่วมลงนาม MOU มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ Beijing University of Post and Telecommunication  จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ  โดยมี ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และ Prof.XU Kun  อธิการบดี  Beijing University of Post and Telecommunication  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว         ในการนี้  โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ Beijing University…
− Apr 20,2024 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือ EVAT - กฟผ. แถลงข่าวจัดงานแข่งขัน “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต” ครั้งที่ 3 พร้อมลงนาม MOU ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต จากความสำคัญเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้ร่วมมือกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT ) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานเเถลงข่าว…
− Apr 14,2024 −

“ศ.ดร.บังอร” ร่วมเปิดอาคารศูนย์แพยทศาสตรศึกษาและวิจัย มกธ.ในพิธีครบรอบ 25 ปี สถาปนา รพ.ราชพิพัฒน์

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสมัชชามหาคณิสสรเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสามคม ประธานสมัชชามหาคณิสสร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร่วมประกอบพิธีเปิดอาคารศูนย์แพยทศาสตรศึกษาและวิจัย…