ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 21,2014 −

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันที่ 20-22 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี
− Sep 18,2014 −

งานท่องเที่ยวทั่วไทย โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

งานท่องเที่ยวทั่วไทย  โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการโรงแรม วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี