ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Aug 09,2022 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   ปีการศึกษา 2566  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท ……………………………………………………………….. คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย…
− Aug 08,2022 −

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1 ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

     นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1  ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1  ได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565  ลงนามสัญญา และแบบเบิกเงินกู้ยืมส่งคืนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565        สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติ สามารถติดตามผลการอนุมัติได้ในรอบถัดไป หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขั้นตอนการเซ็นสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม…
− Aug 08,2022 −

ขอแสดงความดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้สอบผ่านวิชาว่าความจากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 56

ขอแสดงความดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายธนวัฒน์  เซ่งฮวด  ได้สอบผ่านวิชาว่าความจากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 56 พุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2565    
− Aug 08,2022 −

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เส้นทางแห่งความสำเร็จ ของต้นแบบนักแสดงมืออาชีพ : สมภพ เบญจาทิกุล"

           คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เส้นทางแห่งความสำเร็จ ของต้นแบบนักแสดงมืออาชีพ : สมภพ เบญจาทิกุล" ในอังคารที่ 9 สิงหาคมนี้เวลา 13.30 -17.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ 1 คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Aug 06,2022 −

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการฝึกทบทวนเพื่อเตรียมพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

     กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บริเวณลานกลางแจ้ง หน้าคณะทันตแพทยศาสตร์และอาคารกรุงเทพธนบุรีฮอลล์ วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565  ในซักซ้อมการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  และ  ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565  ในการฝึกทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  ตามรายละเอียด