ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Dec 20,2021 −

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ " ผู้หญิงยุคใหม่บริหารด้วยหัวใจ"

     โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ " ผู้หญิงยุคใหม่บริหารด้วยหัวใจ"ให้แก่ผู้บริหารของ โรงพยาบาล ที่เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำรุ่นที่ 2 (Young CEO) ใน วันพุธที่ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารภูมิพิพัฒน์      ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมผู้บริหารเตรียมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้ง ขอขอบพระคุณ ท่านวิทยากร…
− Dec 07,2021 −

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19”

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19” Creativity, Innovations, Social Order and Wellbeing in Times of COVID-19 Pandemic (CISOWCOP) วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.45 – 16.00 น. วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  –  20 กุมพาพันธ์ 2565 ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การวิจัย สร้างสรรค์…
− Dec 04,2021 −

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

      มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564       การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดย รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ…
− Nov 24,2021 −

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ทำบุญวันคล้ายวันเกิด และวันครบรอบ 19 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัย

        รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย รศ.(พิเศษ).ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยครอบครัว ได้ร่วมทำบุญถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณ ตำหนักสมเด็จวัดสระเกศฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และครบรอบ 19 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี…
− Nov 15,2021 −

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1– 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1– 4  ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2  ให้ดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ผู้กู้ขอเบิกในภาคเรียนนี้และติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564  ได้ 2 ช่องทางดังนี้ 1. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม ชั้น 1 ตึกสำนักอธิการบดี 2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมด้วยตนเองได้ในแอปพลิเคชัน กยศ.connect…