คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์หัวหิน RIVIERA ฝั่งตะวันตก”

− Apr 30,2023 −

งานสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน 2DPA 16 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

     เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2DPA 16  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์หัวหิน RIVIERA ฝั่งตะวันตก”  โดยมีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน   นายชณัฎฐ์ พงศ์ธราธิก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมงานเสวนาด้วย

 ซึ่งมีประชาชนและผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ได้รับทั้งความรู้ มุมมองทางการบริหารและแนวคิดที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนเมืองหัวหินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน..   Link

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back