คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 25,2022 −

นักศึกษารัฐศาสตร์ มกธ เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาแห่งใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแรก

นักศึกษารัฐศาสตร์ มกธ เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาแห่งใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแรก นักศึกษารัฐศาสตร์ มกธ เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาแห่งใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแรก นำโดย ผศ.พงษ์พิพัฒน์  มัลลิกะมาลย์ และคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ซึ่งในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ นักศึกษาได้เข้าชมในส่วนสำคัญของอาคาร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้เข้าชมในส่วนสำคัญนี้ พร้อมก้บได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ จากวิทยากรเป็นอย่างมาก โดยได้เข้าเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565  
− Sep 23,2022 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบรรยายพิเศษ "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" โดย ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดบรรยายพิเศษ "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" โดย ดร.อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Sep 22,2022 −

คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดงาน “ครอบครัวรัฐศาสตร์ BTU”

          มกธ.จัดงาน “ครอบครัวรัฐศาสตร์ BTU” เสริมสร้างสานสัมพันธ์คณาจารย์และลูกศิษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงาน “ครอบครัวรัฐศาสตร์ BTU” โดยคณะรัฐศาสตร์จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งงานดังกล่าว รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง…
− Sep 16,2022 −

คณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

คณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ        ท้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บริหารและวัตถุประสงค์หลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านของคณะได้ร่วมกันวางแผนการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ศึกษามีต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2565     โดยได้ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 
− Sep 16,2022 −

ผศ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ และคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ปตท. OR วันที่ 15 กันยายน 2565

           ผศ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ และคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ปตท. OR วันที่ 15 กันยายน 2565             ท้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บริหารและวัตถุประสงค์หลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านของคณะได้ร่วมกันวางแผนการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ศึกษามีต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2565   
− Mar 09,2022 −

สัมมนาคณะรัฐศาสตร์ ในหัวข้อ สามขั้วอำนาจ อเมริกา-จีน-รัสเซีย เกมเปลี่ยนโลก

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: sprintf(): Too few arguments

Filename: faculty/faceulty_news_view.php

Line Number: 37

− Jan 31,2022 −

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์ได้เข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษา

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: sprintf(): Too few arguments

Filename: faculty/faceulty_news_view.php

Line Number: 37

− Dec 02,2021 −

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ

อาจารย์ชัยรัตน์ จันทนดิษฐและดร.ธนพันธุ์ พูลชอบ  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ให้ความรู้การเมืองการปกครองแก่นักศึกษาปี 2-3 วันที่ 15 มีนาคม 2562
− Dec 02,2021 −

กิจกรรมBye Nior

เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ในคณะและรุ่นน้องปี 1-3 ร่วมแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของรุ่นพี่ปี 4 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวันที่ 16 มีนาคม 2563
− Dec 02,2021 −

ปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ชัยรัตน์ จันทนดิษฐ เพื่อชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยความห่วงใยนักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปี