ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2DPA 16 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์หัวหิน RIVIERA ฝั่งตะวันตก”

− Apr 30,2023 −

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2DPA 16  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์หัวหิน RIVIERA ฝั่งตะวันตก” 

     เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2DPA 16  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์หัวหิน RIVIERA ฝั่งตะวันตก”  โดยมีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน   นายชณัฎฐ์ พงศ์ธราธิก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมงานเสวนาด้วย

 ซึ่งมีประชาชนและผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ได้รับทั้งความรู้ มุมมองทางการบริหารและแนวคิดที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนเมืองหัวหินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน..

link 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back