ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Oct 08,2018 −

อธิการบดีม.กรุงเทพธนบุรีได้รับโล่เกียรติคุณจากการสนับสนุน “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34

  ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้รับเกียรติให้รับโล่เกียรติคุณจาก พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะให้การสนับสนุนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34  ในการนี้มี ดร.กฤษฎาภรณ์  รุจิธำรงกุล  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้แทนรับมอบ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
− Oct 08,2018 −

ม.กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ประจำปีการศึกษา 2562

           ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และคณะผู้ปกครองของนักศึกษาที่มาจากภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             ในการนี้ …
− Oct 03,2018 −

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดออกแบบโล่รางวัล ชิงเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ "ประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช." ชิงเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ยกเว้นเจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ช.) และประชาชนทั่วไป กำหนดระยะเวลา เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งทาง ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ในวันและ…
− Oct 02,2018 −

ธนาคารไทยพาณิชย์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาร่วมโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ระดับอุดมศึกษา ปี 2561

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ระดับอุดมศึกษา ปี 2561 เป็นการแข่งโครงงาน "นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน" ทีมที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนมาพัฒนาเป็นโครงงานที่เป็นประโยขน์ทางด้านเสรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต หรือสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.scbchallenge13.com หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่…
− Oct 01,2018 −

ม.กรุงเทพธนบุรี สนับสนุนกิจกรรม “ค่ายเยาวชน กรมการปกครอง” โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34

ดร.กฤษฎาภรณ์  รุจิธำรงกุล  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้การต้อนรับ ร.ต.ท.อาทิตย์  บุญญะโสภัต  อธิบดีกรมการปกครอง  ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีพบปะและให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34  ทั้งนี้ ม.กรุงเทพธนบุรีได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายเยาวชน  กรมการปกครอง” ตามโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาทัศนศึกษาเรียนรู้การอยู่รวมกันในสังคมและชุมชนพื้นที่ภาคกลาง …