ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jun 12,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ด้วยหลักสูตรใหม่และทันสมัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ด้วยหลักสูตรใหม่และทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน นอกจากเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้นแล้ว ยังได้รับความรู้จากวิทยากรระดับประเทศ อาทิ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ท่าน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้เคยเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน หลักสูตรปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียน การสัมมนาอย่างมีความสุข เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับผู้ที่ได้เรียนในหลักสูตรปริญญาโท…
− Jun 11,2019 −

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้โอวาทนักศึกษาใหม่สถาบันในเครือ ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์ของสถาบันในเครือดังกล่าวมาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว …
− Jun 08,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สุดมันต้อนรับนักศึกษา "ปาร์ตี้ชุดนอน"

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตาม “โครงการปาร์ตี้ต้อนรับนักศึกษา”  หรือ “ปาร์ตี้ชุดนอน”  ประจำปีการศึกษา 2562  พร้อมทั้งมีคณาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบของหอพักนักศึกษา และอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข  โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพให้แก่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมสนุกสนามมากมาย อาทิ  การแข่งขันแจกรางวัล  การแข่งขันแดนซ์สุดมัน  การแข่งขันแต่งกายในธีมชุดนอน …
− Jun 07,2019 −

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในการนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ กำหนดการ สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 1) 08.30 – 9.00 น.         ลงทะเบียนและยื่นเอกสาร 09.00 – 9.30 น.         กล่าวต้อนรับ       …