ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2567 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ภาคพิเศษ)

− Mar 30,2024 −

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2567 รอบ 3

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2567  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ภาคพิเศษ) ทั้งนี้ มีการจัดการเรียนการสอนโดย จัดสอนในวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. (ออนไลน์)  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย)  โดยรวมระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี 6 เดือน โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการดังต่อไปนี้

รายละเอียด

วันที่

หมายเหตุ

1.รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(PN) 

ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

นักศึกษาสามารถด้วยตนเอง ที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสมัคร Online ที่ @165iqokj (ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารในการสมัคร ที่ประชาสัมพันธ์) คุณสมบัติดังนี้ 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

2. อายุ 18 - 40 ปี

3. น้ำหนักมากกว่า 40 กก. ไม่เกิน 70 กก. หรือBMI ไม่เกิน 35 ส่วนสูงมากกว่า 150 ซม.

4. สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคติดต่อและ โรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ /ตรวจร่างกาย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567เวลา 10.00 – 11.00น.

สอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00น. (คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ความถนัด )ที่คณะพยาบาลศาสตร์

สัมภาษณ์ เวลา11.30น. ถึง 12.00น.

ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม ตามรายละเอียดดังนี้

1.เอกซเรย์ปอด           2.ตรวจปัสสาวะ(UA)         3.CBC                     4.HB profile              5.Anti HIV    

เสียค่าใช้จ่ายชาย 500 บาท หญิง 650 บาท

3.ประกาศผลสอบ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 (ช่วงบ่าย)

ในไลน์กลุ่ม “PN BTU รุ่น11”

4.ลงทะเบียนเรียน

ตั้งแต่วันประกาศผลสอบถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2567

-ชำระค่าเทอมเบื้องต้นอย่างน้อย 35,000บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี การเงินมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ธ.กรุงเทพ 047-8-000011 มหาวิทยาลัยฯ ออกใบเสร็จและรหัสประจำตัวนักศึกษา นักศึกษาถ่ายใบเสร็จและรหัสประจำตัว เข้าไลน์กลุ่ม “ PN BTU รุ่น11”

5. ปฐมนิเทศ และเปิดเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2567

หลังจากเรียนแล้ว ทยอยจ่ายค่าเทอมจนครบ 70,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 70,000 บาท                                                                                                                        

                                                                                    อาจารย์ ดร.ประทีป  ปัญญา

 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

                                                                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

                                                                                

 Back