ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

“ศ.ดร.บังอร” เปิดนิทรรศการศิลปกรรม “สีสันสุนทรียะใหม่ชายฝั่ง อีอีซี”

− Mar 30,2024 −

         ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สีสันสุนทรียะใหม่ชายฝั่ง อีอีซี” ท่วงทำนองพหุลักษณ์  กระบวนรูปแทน 2 ลักษณะ  (THE NEW LIVELY BEAUTY THE EASTERN ECONOMIC CORRIDOR  “multi-identity melodies, the artfulness representing dual characteristics”)  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยสร้างสรรค์ “สีสันสุนทรียะใหม่ชายฝั่ง อีอีซี”  โดยมี ศ.เกียรติคุณสุชาติ  เถาทอง  ประธานโครงการวิจัยสร้างสรรค์ฯ  อ.เมธาสิทธิ์  อัดดก  คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์  พร้อมด้วย อ.ดร.สุริยะ  ฉายะเจริญ  ผอ.หอศิลป์ BTU Gallery  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว
         นอกจากนี้  ศ.ปรีชา  เถาทอง  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์  ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบูรณาการสู่วิจัยสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม” ให้กับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการในโอกาสนี้ด้วย
         ในการนี้  ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้รับมอบผลงานศิลปกรรม  จำนวน  40  ชิ้น  และผลงานจิตรกรรมชุมชนต้นแบบ  จำนวน  20  ชิ้น  จาก ศ.เกียรติคุณสุชาติ  เถาทอง  เพื่อให้กับมหาวิทยาลัยฯ  
         นิทรรศการ “สีสันสุนทรียะใหม่ชายฝั่ง อีอีซี” ดังกล่าว  มีผู้มีเกียรติและผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการอย่างคับคั่ง ณ หอศิลป์ BTU Gallery  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back