ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Apr 19,2015 −

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัย
− Mar 30,2015 −

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณมฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร