ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Feb 10,2015 −

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน และอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงือนไขการรับทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org เลือกหัวข้อ "Scholarships" หัวข้อย่อย Chinese Goverment Scholarships หรือ www.mua.go.th หัวข้อ "แวดวงอุดมศึกษา"
− Feb 10,2015 −

โครงการอมรมการป้องกันตัวเบื้องต้น "โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก"

อมรมการป้องกันตัวเบื้องต้น "โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก" วันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ 2558 เวลา 9.00-12.00 น.  ณ ห้องฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว อาคาร12 ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฟรี!!  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 087 494 4793  Line: master-wat
− Feb 09,2015 −

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีประจำปีของคณะ ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "Rhapsody ครั้งที่ 4"

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีประจำปีของคณะ ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "Rhapsody ครั้งที่ 4" พบการแสดงดนตรีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น BTU CHORUS, Brass & Percussion Ensemble,Saxophone Quartet เป็นต้น  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ BTU HALL ฟรี!! ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  สนใจสอบถามรายละเอียด โทร. 02-4315569
− Feb 09,2015 −

เรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษา ร่วมปล่อยปลาในวันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ ลานลูกโลก หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษา ร่วมปล่อยปลาในวันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ ลานลูกโลก หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Feb 02,2015 −

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เนื่องใน “เดือนแห่งความรักในพระพุทธศาสนา”ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 พิธีเริ่ม 8.00 น. บริเวณหน้าชาญชัยอเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี