ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Mar 15,2022 −

ตารางกำหนดการถ่ายรูปหมู่ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 - 2564

  วันที่ 2 เมษายน 2565 วันที่ 3 เมษายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต หมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 - 2564 ข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สถานที่จอดรถในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
− Mar 15,2022 −

ข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ ดุษฎีบัณฑิต , มหาบัณฑิต , บัณฑิต

​ ข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ ดุษฎีบัณฑิต/ มหาบัณฑิต/ บัณฑิต โดยให้ส่งเอกสาร ณ จุดรายงานตัว โดยต้องส่งเอกสาร ดังนี้ แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ส่งสำเนาหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ส่งผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากโรงพยาบาล หรือคลินิกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องเข้ารับการตรวจ…
− Mar 15,2022 −

หมายกำหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต/ มหาบัณฑิต/ บัณฑิต โดยสวมชุดครุยวิทยฐานะให้เรียบร้อยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด   เวลา 07.00 – 09.00 น.  ดุษฎีบัณฑิต/ มหาบัณฑิต/ บัณฑิต รับการตรวจ ATK ตามคณะที่สำเร็จการศึกษา (ยกเว้น คณะบริหารธุรกิจและคณะรัฐศาสตร์ให้รับการตรวจ  ATK ที่อาคารห้องประชุม BTU Hall  (อาคารด้านข้างคณะแพทยศาสตร์))   เวลา 09.00 - 11.00 น.  รายงานตัวดุษฎีบัณฑิต/ มหาบัณฑิต/ บัณฑิต ลงทะเบียนพร้อมรับลำดับและแถวที่นั่ง ณ จุดรายงานตัวบริเวณด้านข้างหอประชุม Bangkokthonburi…