ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มกธ.มุ่งส่งเสริมเยาวชนพัฒนาเทคนิคการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพ กับโครงการ “แรงบันดาลใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่”

− Mar 20,2023 −

รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานเปิดโครงการ “แรงบันดาลใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่” พร้อมให้กำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

โดยมี คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ คุณอิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์ และคุณประเวช แสวงสุข ร่วมพบปะทักทายและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนที่มีอายุ 8 – 12 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสมาสัมผัสเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลจากผู้ฝึกสอนมืออาชีพ เพื่อกระตุ้นการสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการเล่นกีฬาฟุตบอล และเสริมสร้างศักยภาพแก่เยาวชนทางด้านการกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศในอนาคต
โครงการ “แรงบันดาลใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่” ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะและเทคนิครูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นฟุตบอล โดยมีอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน และโค้ชกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาร่วมฝึกทักษะเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำด้านกฎ กติกา มารยาทการเล่นกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

ในการนี้ รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกทักษะเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลตามโครงการ “แรงบันดาลใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่” ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back