ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ.ให้กำลังใจนักศึกษาทางไกล สอบปลายภาค 2/2565 พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566

− Mar 06,2023 −

          ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดแก่นักศึกษาที่ศึกษาด้วยระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยฯ ให้มุ่งมั่นตั้งใจสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
          นักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคของสถาบันการศึกษาทางไกล มีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ และคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีนักศึกษาที่เข้าสอบประมาณ 3,500 คน
          อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งระบบการศึกษา ณ ที่ตั้งภายในมหาวิทยาลัย และระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อคณะ ต่าง ๆ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สำหรับการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลดังกล่าวกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 4 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์Back