ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 23,2022 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์กับเวลาที่แตกต่าง" เรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารของผู้บริหารยุคดิจิทัล

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์กับเวลาที่แตกต่าง" เรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารของผู้บริหารยุคดิจิทัล โดย ทีมโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง ณัฏฐา  ชาญเลขา คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการและทีมโฆษกกระทรวง แสงชัย  ธีรกุลวาณิช คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและประธานสมาพันธ์ SME ไทย    วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม เวลา 14.30…
− Jul 23,2022 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์กับเวลาที่แตกต่าง" เรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-จีน แห่งลุ่มน้ำโขง

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์กับเวลาที่แตกต่าง" เรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-จีน แห่งลุ่มน้ำโขง  โดย ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสปอร์ต คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Jul 22,2022 −

มกธ.นำทัพนักกีฬาทีมชาติเข้ารับโอวาทจาก รมว.อว. พร้อมสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 จ.อุบลราชธานี 24 ก.ค.-7 ส.ค. 2565

มกธ.นำทัพนักกีฬาทีมชาติเข้ารับโอวาทจาก รมว.อว. พร้อมสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 จ.อุบลราชธานี  24 ก.ค.-7 ส.ค. 2565         ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้โอวาทแก่คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน…
− Jul 21,2022 −

กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยนชน สำหรับสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (กสส.) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรมจัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน  สำหรับสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต และนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 70 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ไปขยายผลในสถานศึกษา สร้างความตระหนักรับรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลากร…
− Jul 15,2022 −

มกธ.-สถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา ประจำปี 2565

มกธ.-สถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา  ประจำปี 2565         รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และสถาบันการศึกษาในเครือร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565  เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของไทยให้ยั่งยืนสืบไป         ในการนี้ รศ.ดร.บังอร …