ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Mar 06,2023 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดอบรม “เข้าใจ เข้าถึง” การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรใช้สื่อใหม่พัฒนาการศึกษา พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

รศ.(พิเศษ)ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานเปิดการอบรม “เข้าใจ เข้าถึง” การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านโซเชียลมีเดียของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือ โดยมีอาจารย์ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ นักการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมของเอเชีย ปี 2020 และ 1 ใน 10 ซีอีโอ คนไทยที่ได้รับเลือกจาก Facebook ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มีความรู้…
− Mar 06,2023 −

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ.ให้กำลังใจนักศึกษาทางไกล สอบปลายภาค 2/2565 พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566

          ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดแก่นักศึกษาที่ศึกษาด้วยระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยฯ ให้มุ่งมั่นตั้งใจสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี           นักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคของสถาบันการศึกษาทางไกล มีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์…
− Mar 01,2023 −

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง"

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง" ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.45-16.00 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
− Feb 28,2023 −

โครงการ " ปลัดอำเภอ Academy " หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566

โครงการ " ปลัดอำเภอ Academy " หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (รับจำนวนจำกัด) วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.จัดการเรียนที่เข้มข้นเพื่อวางรากฐานทางความรู้ที่จะใช้สอบปลัดอำเภอ (วิชาเฉพาะ) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับคุณวุฒิ (รบ.) รัฐศาสตรบัณฑิต 2.จัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นการสอบภาค ก. ของ ก.พ. ให้ผ่าน…
− Feb 21,2023 −

ม.กรุงเทพธนบุรี MOU กับ OR เสริมสร้างอาชีพ นศ.ใน Café Amazon

          ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคุณสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” (OR) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คุณองอาจ ศรีพยัคฆ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจร้านอเมซอน ร่วมลงนามเป็นพยานในโอกาสดังกล่าวด้วย           การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับบริษัท…