ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 15,2022 −

อธิการบดี มกธ.พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แพทย์-ทันตแพทย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการแพทย์

อธิการบดี มกธ.พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แพทย์-ทันตแพทย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการแพทย์                 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย  รศ.นพ.ทองนารถ  คำใจ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  และคณะผู้บริหาร  คณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  นำนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ …
− Jun 24,2022 −

มกธ.จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคม รวมพลังรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

มกธ.จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคม รวมพลังรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด          มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยมีผู้บริหาร  คณาจารย์นำนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  อาทิ  สำนักงานเขตทวีวัฒนา  สน.ศาลาธรรมสพน์  โรงเรียนและชุมชนวัดปุรนาวาส  ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโอกาสดังกล่าว …
− Jun 22,2022 −

คณะทันตแพทยศาสตร์ มกธ. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4

    รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่  รุ่นที่ 4 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมี  ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รศ.นพ.ทองนารถ  คำใจ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  พ.ต.ท.ทพ.พจนารถ  พุ่มประกอบศรี  อดีตนายกทันตแพทยสภาและอาจารย์พิเศษประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ …
− Jun 13,2022 −

อธิการบดี มกธ. ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัว BTU

อธิการบดี มกธ. ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัว BTU          มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2565  ณ อาคาร Bangkok Thonburi Hall  เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2565  ภายใต้แนวคิด “เรียนอย่างมีความสุข  ประสบความสำเร็จไปกับครอบครัว BTU”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธี  พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ว่า…