ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Nov 03,2022 −

อธิการบดี มกธ. พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และสถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมทำบุญทอดกฐิน–ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ วัดสาลวัน จ.นครปฐม

อธิการบดี มกธ. พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และสถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมทำบุญทอดกฐิน–ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ วัดสาลวัน จ.นครปฐม         รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐิน – ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล  ประจำปี 2565 ณ วัดสาลวัน  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โดยมีผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างคับคั่ง  …
− Oct 31,2022 −

มกธ. เปิดโครงการ “เกษมใจกับวัยเกษียณ” ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย อว. และ วช. “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” สร้างคุณค่าเสริมแรงจูงใจวัยเกษียณ-ผู้สูงอายุต่อการพัฒนาประเทศ

          รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เกษมใจกับวัยเกษียณ” เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต (Non-communicable diseases : NCDs) และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วยสร้างแรงเสริมเติมกำลังใจให้กับผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้วย โดยมี รศ.(พิเศษ)…
− Oct 07,2022 −

ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4  ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2565  ภาคเรียนที่ 2  ให้ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมในแอปพลิเคชัน กยศ.connect และติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 15 ธันวาคม  2565 ได้ 2 ช่องทางดังนี้ 1. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม ชั้น 1 ตึกสำนักอธิการบดี (เตรียมสำเนาบัตรประชาชน 2 แผ่น)…
− Oct 04,2022 −

มกธ.ต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39

มกธ.ต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39           พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศเยาวชนโครงการฯ รุ่นที่ 39  และบรรยายพิเศษแก่เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยมี รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ  ผู้บริหารกรมการปกครอง …