ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ชาวม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมฉลองวันปีใหม่จีน (วันตรุษจีน)

− Jan 27,2024 −
        ศาตราจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานเปิดงาน  ร่วมเฉลิมฉลองวันปีใหม่จีน (วันตรุษจีน)  งานเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความอบอุ่น ที่ได้อยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เหมือนกับบ้านหลังที่สองของนักศึกษา  และสร้างความรักความกลมเกลียวระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์  เพราะวันตรุษจีนคือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน เป็นวันที่เริ่มสิ่งดีๆ สิ่งมงคลให้กับชีวิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้มอบสิ่งดีๆ และความสุขให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ (ชาวจีน)ทุกคนได้มาร่วมสนุก และเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ร่วมโชว์ความสามารถของตนเอง
        ในการนี้  การจัดงาน “ฉลองตรุษจีน” ดังกล่าวมีการแสดงชุดกว่า 20 ชุด จากนักศึกษาคณะต่างๆ อาทิ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ เป็นต้น ณ อาคาร ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back