หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สถาบันภาษาต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jan 07,2020 −

รายละเอียดการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

สามารถDownload ใบสมัครได้ที่นี่หรือมารับด้วยตัวเองได้ที่สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรอกใบสมัครสอบให้เรียบร้อย ไฟล์รูปภาพ ไฟล์JPG/JPEGขนาด20-100KB ตั้งชื่อไฟล์ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต -รูปภาพหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง -ฉากหลังสีฟ้าหรือสีขาว -รูปภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน -รูปภาพต้องเป็นทางการ เนื่องจากจะนำไปติดบนใบผลสอบ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ระดับการสอบHSK ค่าใช้จ่าย HSK ระดับ 1 500 บาท HSK ระดับ 2 700 บาท HSK ระดับ 3 900 บาท HSK ระดับ 4 1,200 บาท HSK ระดับ 5 1,600 บาท…
− Jun 04,2016 −

曼谷吞武里大学与伯格里学校的签约仪式 成立曼谷吞武里大学伯格里中文学院

− May 18,2016 −

กรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ได้กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ipthailand.go.th
− Apr 24,2016 −

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57, 58 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น
− Apr 24,2016 −

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดสุนทรพจน์และแข่งขันความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ"

− Jan 07,2016 −

ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมการประชุม Students' Forum

ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมการประชุม Students' Forum
− Jul 14,2015 −

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโดยสมัครได้ทางเว็บไซต์ที่ www.dpu.ac.th/chinese ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  
− Mar 27,2015 −

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ "หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive Course)"