หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สถาบันภาษาต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโดยสมัครได้ทางเว็บไซต์ที่

www.dpu.ac.th/chinese ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
 

Back