หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สถาบันภาษาต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57, 58

เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น

Back