คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jan 31,2022 −

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์ได้เข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษา

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: sprintf(): Too few arguments

Filename: faculty/faceulty_news_view.php

Line Number: 37

− Dec 02,2021 −

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ

อาจารย์ชัยรัตน์ จันทนดิษฐและดร.ธนพันธุ์ พูลชอบ  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ให้ความรู้การเมืองการปกครองแก่นักศึกษาปี 2-3 วันที่ 15 มีนาคม 2562
− Dec 02,2021 −

กิจกรรมBye Nior

เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ในคณะและรุ่นน้องปี 1-3 ร่วมแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของรุ่นพี่ปี 4 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวันที่ 16 มีนาคม 2563
− Dec 02,2021 −

ปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ชัยรัตน์ จันทนดิษฐ เพื่อชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยความห่วงใยนักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปี 
− Dec 02,2021 −

กิจกรรมงานกีฬามหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนการมีโรคระบาดโควิด-19 แพร่ระบาด เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
− Dec 02,2021 −

ศึกษาดูงานสถาบันพระปกเกล้า

เป็นกิจกรรมให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปี 3-4 ได้สัมผัสรูปแบบการสัมมนาวิชาการ การเลือกตั้งขั้นต้น ทางออกการเลือกตั้งหรือทางตันประชาธิปไตย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
− Dec 02,2021 −

ศึกษาดูงานรัฐสภาไทย

รุ่นพี่ปี 2 พร้อมทั้งคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์พารุ่นน้องปี 1 ทัวร์รัฐสภาไทยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561  เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านการเมืองการบริหารการปกครองไทยที่รัฐสภา เพื่อให้สัมผัสกับสภาพจริงของการประชุมรัฐสภาไทย 
− Dec 02,2021 −

กิจกรรมปฐมนิเทศคณะรัฐศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศคณะรัฐศาสตร์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562  เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องของรุ่นพี่ปี 2-4 ต่อน้อง Freshy ปี 1 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้รุ่นน้องปี 1 สามารถปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมช่วงเย็นที่รุ่นพี่จะต้องตระเตรียมอาหารหวานคาวให้รุ่นน้องได้อยู่ดี กินอิ่ม
− Dec 02,2021 −

กิจกรรมปฐมนิเทศคณะรัฐศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศคณะรัฐศาสตร์  0ัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องของรุ่นพี่ปี 2-4 ต่อน้อง Freshy ปี 1 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้รุ่นน้องปี 1 สามารถปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
− Dec 02,2021 −

กิจกรรมรัฐศาสตร์สิงห์แดงทอง

ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 4-8 มิถุนายน ปี 2561 เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันกันระหว่างรุ่นพี่กับ รุ่นน้องของนักศึกษาปี 1-4