คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

นักศึกษารัฐศาสตร์ มกธ เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาแห่งใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแรก

− Sep 25,2022 −

นักศึกษารัฐศาสตร์ มกธ เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาแห่งใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแรก

นักศึกษารัฐศาสตร์ มกธ เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาแห่งใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแรก นำโดย ผศ.พงษ์พิพัฒน์  มัลลิกะมาลย์ และคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ซึ่งในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ นักศึกษาได้เข้าชมในส่วนสำคัญของอาคาร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้เข้าชมในส่วนสำคัญนี้ พร้อมก้บได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ จากวิทยากรเป็นอย่างมาก โดยได้เข้าเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565  

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back