คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบรรยายพิเศษ "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" โดย ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

− Sep 23,2022 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดบรรยายพิเศษ "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" โดย ดร.อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back