คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดงาน “ครอบครัวรัฐศาสตร์ BTU”

− Sep 22,2022 −

          มกธ.จัดงาน “ครอบครัวรัฐศาสตร์ BTU” เสริมสร้างสานสัมพันธ์คณาจารย์และลูกศิษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงาน “ครอบครัวรัฐศาสตร์ BTU” โดยคณะรัฐศาสตร์จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งงานดังกล่าว รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และกิจกรรมสันทนาการแก่นักศึกษาอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยบรรยากาศอบอุ่น และเป็นกันเองระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารดุษฎีบัณฑิต เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back