คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์ได้เข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษา

− Jan 31,2022 −

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์ได้เข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษากับท่านรศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง (เลขา รมว.อว.) ที่กระทรวง อว. โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและใกล้ชิด

Back