คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

กิจกรรมงานกีฬามหาวิทยาลัย

− Dec 02,2021 −

คณะรัฐศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนการมีโรคระบาดโควิด-19 แพร่ระบาด เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back