คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ศึกษาดูงานรัฐสภาไทย

− Dec 02,2021 −

รุ่นพี่ปี 2 พร้อมทั้งคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์พารุ่นน้องปี 1 ทัวร์รัฐสภาไทยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561  เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านการเมืองการบริหารการปกครองไทยที่รัฐสภา เพื่อให้สัมผัสกับสภาพจริงของการประชุมรัฐสภาไทย 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back