คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

กิจกรรมรัฐศาสตร์สิงห์แดงทอง

− Dec 02,2021 −

ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 4-8 มิถุนายน ปี 2561 เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันกันระหว่างรุ่นพี่กับ รุ่นน้องของนักศึกษาปี 1-4 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back