ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

BTU.จับมือสื่อใหญ่ ทีวีพูล เซ็นต์ MOU. ความร่วมมือจัดการศึกษาสู่มืออาชีพ

− Dec 26,2020 −

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
พร้อมด้วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณาจารย์ นักศึกษา 
ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดความร่วมมือ กับ บริษัท ทีวีพูล พับลิชชิ่ง จำกัด นำโดย 
คุณพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย 
หรือ เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล 
และคุณกันต์พงศ์ ศกุณต์ไชย 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีวีพูล พับลิชชิ่ง จำกัด 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ทั้งนี้ในข้อตกลงจะจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ พร้อมจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เรียน 2 ปี ฝึกประสบการณ์จริง 2 ปี ตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา ฯ หรือ อว. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความชำนาญในสายวิชาชีพต่อไปในอนาคต

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back