ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

− Dec 23,2020 −

คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ บริษัท ทีวีพูล พับลิซซิ่ง จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม  2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร Sport Complex มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   Back