ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในหัวข้อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม

− Apr 03,2018 −
  • กำหนดการประชุมวิชาการDownload

  • เอกสารเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่3 DownloadBack