ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Mar 10,2015 −

ขอแสดงความยินดี ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น "ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์" (Honorary Professor) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน

ขอแสดงความยินดี  ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น "ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์" (Honorary Professor) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน
− Mar 09,2015 −

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี 4 ปี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี 4 ปี