ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 24,2014 −

สถาบันประปกเกล้า หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน- การกุศล มินิ ฮาร์ฟ มาราธอน

สถาบันประปกเกล้า หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน- การกุศล มินิ ฮาร์ฟ มาราธอน ชิงถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 03:30 น. ถึง 09 : 30 น. ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ค่าสมัครเพียงท่านละ 300 บาท รับเสื้อฟรี สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทร 02-800-6800-5 , อ.พีระ จันทร เบอร์โทร 086-796-9138 หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…
− Sep 21,2014 −

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันที่ 20-22 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี