คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ

− Dec 02,2021 −

อาจารย์ชัยรัตน์ จันทนดิษฐและดร.ธนพันธุ์ พูลชอบ  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ให้ความรู้การเมืองการปกครองแก่นักศึกษาปี 2-3 วันที่ 15 มีนาคม 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back