คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

กิจกรรมBye Nior

− Dec 02,2021 −

เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ในคณะและรุ่นน้องปี 1-3 ร่วมแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของรุ่นพี่ปี 4 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวันที่ 16 มีนาคม 2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back