คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

กิจกรรมปฐมนิเทศคณะรัฐศาสตร์

− Dec 02,2021 −

กิจกรรมปฐมนิเทศคณะรัฐศาสตร์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562  เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องของรุ่นพี่ปี 2-4 ต่อน้อง Freshy ปี 1 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้รุ่นน้องปี 1 สามารถปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมช่วงเย็นที่รุ่นพี่จะต้องตระเตรียมอาหารหวานคาวให้รุ่นน้องได้อยู่ดี กินอิ่ม

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back