คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

กิจกรรมปฐมนิเทศคณะรัฐศาสตร์

− Dec 02,2021 −

กิจกรรมปฐมนิเทศคณะรัฐศาสตร์  0ัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องของรุ่นพี่ปี 2-4 ต่อน้อง Freshy ปี 1 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้รุ่นน้องปี 1 สามารถปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back