คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ

− Mar 04,2017 −

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 

รอบเช้า 9.00-12.00น
ปีที่ 1 กิจกรรมงามอย่างไทย
ปีที่ 2 กิจกรรมบุคลิกภาพความเป็นครู
รอบบ่าย.13.00-16.00
ปีที่ 3 กิจกรรมการวางตัวความเป็นครูมืออาชีพ
ปีที่ 4 กิจกรรมมนุษยสัมพันธ์กับความเป็นครูมืออาชีพ

โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมความเป็นครู

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back