คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

− Feb 18,2017 −

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ศิริลักษณ์ เจริญมงคลกิจ และ อ.กัมปนาท เกตุเหมือน ควบคุมดูแล 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back