คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีมอบเข็มสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู ให้แก่นศ.ระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 และปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

− Dec 02,2021 −

คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีมอบเข็มสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู ให้แก่นศ.ระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 และปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back