คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

− Aug 27,2019 −

รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเรียน 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

กลุ่ม 1 เรียนทุกวันอังคาร วันพฤหัส เวลา 16.00-20.00 น.และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น.เปิดเรียนวันที่ 21 เมษายน 2563

กลุ่ม 2 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 8.30 -17.30 น.เปิดเรียนวันที่ 25 เมย..63

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

2. อายุ 18-40 ปี

3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก.

4. สุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคติดต่อ

เอกสารการสมัคร อย่างละ 3 ชุด

1. สำเนาวุฒิการศึกษาม.6 หรือเทียบเท่า

2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

3. รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

สอบรอบที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

สอบรอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 63 สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

ลงทะเบียนรอบที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์และรอบที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2563

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 70,000 บาท เทอมละ 35,000บาท


สมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย / อาจารย์แนะแนว / อาจารย์ประจำคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย / คณะพยาบาลศาสตร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 800-6801-5  ต่อ 1504

อ.ดร.สุวิมล โทร 089 235 8800, ID Line : 062 818 9315 

Back