คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 9"

− Sep 25,2022 −

โครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 9"
วันที่ 26-29 กันยายน 2565 ผ่านระบบZoom Cloud Meeting
วันที่ 30 กันยายน 2565 อบรม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และฝึกปฎิบัติศูนย์ปฎิบัติการพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Back