คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

บรรยากาศโครงการทำบุญประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ และทำบุญต้อนรับปีใหม่

− Dec 21,2021 −

บรรยากาศโครงการทำบุญประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ และทำบุญต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขอขอบคุณคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (SOCIAL DISTANCING) อย่างเคร่งครัด

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back