คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jan 21,2024 −

คณะบัญชีขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ การจัดการระบบภาษีในยุคดิจิทัล The epe TAX SYSTEM MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA

คณะบัญชีขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการระบบภาษีในยุคดิจิทัล The epe TAX SYSTEM MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA โดย วิทยากร คุณถิรยุทธ สวัสดิ์มงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย กรรมการบริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด ในวันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 9:00-12:00 น. ณ หอประชุม BTU HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Feb 25,2023 −

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย จากการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อม”

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย จากการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึก แยกประเภทขยะให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อนำมาเปลี่ยนกลับเป็นรายได้เข้าครอบครัว
− Feb 25,2023 −

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส”

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนได้ทราบรายรับ-รายจ่ายในครอบครัว และสามารถวางแผนการใช้เงินลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไปได้
− Sep 13,2022 −

โครงการสัมนาวิชาการในหัวข้อ "Grow Mindset And Innovation Thinking of Accountant"

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: sprintf(): Too few arguments

Filename: faculty/faceulty_news_view.php

Line Number: 37

− Nov 29,2021 −

ภาพกิจกรรมลอยกระทง “ลอย แช๊ะ แชร์ เช็คอิน” ร่วมสืบสานประเพณีทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564

− Nov 16,2021 −

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเชิญน้องพี่ชาวบัญชี BTU ร่วมสืบสานประเพณีทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมไทย ลอยกระทงในคืนวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

− Nov 01,2021 −

กิจกรรมคณะบัญชี โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม”

− Nov 01,2021 −

กิจกรรมคณะบัญชี โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส

− Oct 27,2021 −

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึก แยกประเภทขยะให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อนำมาเปลี่ยนกลับเป็นรายได้เข้าครอบครัว
− Oct 27,2021 −

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน ได้ทราบรายรับ-รายจ่ายในครอบครัว และสามารถวางแผนการใช้เงิน ลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไปได้