คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Feb 25,2023 −

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย จากการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อม”

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย จากการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึก แยกประเภทขยะให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อนำมาเปลี่ยนกลับเป็นรายได้เข้าครอบครัว
− Feb 25,2023 −

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส”

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนได้ทราบรายรับ-รายจ่ายในครอบครัว และสามารถวางแผนการใช้เงินลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไปได้
− Sep 13,2022 −

โครงการสัมนาวิชาการในหัวข้อ "Grow Mindset And Innovation Thinking of Accountant"

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: sprintf(): Too few arguments

Filename: faculty/faceulty_news_view.php

Line Number: 37

− Nov 29,2021 −

ภาพกิจกรรมลอยกระทง “ลอย แช๊ะ แชร์ เช็คอิน” ร่วมสืบสานประเพณีทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564

− Nov 16,2021 −

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเชิญน้องพี่ชาวบัญชี BTU ร่วมสืบสานประเพณีทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมไทย ลอยกระทงในคืนวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

− Nov 01,2021 −

กิจกรรมคณะบัญชี โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม”

− Nov 01,2021 −

กิจกรรมคณะบัญชี โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส

− Oct 27,2021 −

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึก แยกประเภทขยะให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อนำมาเปลี่ยนกลับเป็นรายได้เข้าครอบครัว
− Oct 27,2021 −

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน ได้ทราบรายรับ-รายจ่ายในครอบครัว และสามารถวางแผนการใช้เงิน ลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไปได้
− Sep 13,2021 −

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปรับตัวของ นักบัญชีในยุค New normal ประจำปีการศึกษา 2564

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การปรับตัวของ นักบัญชีในยุค New normal"ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ 2564